LevensCoach

Klankbord bij Levenskeuzes en Zingevingsvragen. Specialist in Relatietherapie. Rouw-& Verlies-verwerking. Aandacht en Rust in huiselijke omgeving. Geen Dossiervorming

Meer bekijken? Neem gerust een kijkje in De Achtertuin.

Recensies

Wat mensen over mij zeggen

 • Vrouw, nu ook al een hele poos zelf therapeut

  Je was een belangrijke mijlpaal in mijn leven. Bedankt, voor wat je als mens was.

 • Vrouw, middelbare leeftijd, leidinggevende onderwijsinstelling

  Bij het terugkijken naar alles wat er in de afgelopen jaren in de wereld, maar vooral in ons eigen leven gebeurd is kom je vaak in beeld en betrap ik me erop dat uitspraken, door jou gedaan, als een soort ondertiteling verschijnen.

  De stevigheid die je in mij bevestigde heeft mij in heel wat situaties geholpen. Vooral toen na de vakantie vorig jaar mijn gezondheid te wensen over liet en voor ’t eerst in mijn leven de medische stand zich met mij ging bemoeien.

  Ingrijpende veranderingen in leefpatroon waren het gevolg; op tijd naar bed, veel naar buiten, luisteren naar het ritme van het eigen lijf, drastische vermindering van het alcoholgebruik en het roken: gezond leven dus.

 • na drie jaar zomaar een brief van 4 kantjes: een ‘eeuwige student’

  Mijn stilte betekende niet dat ik aan de gesprekken met jou geen goede herinneringen zou bewaren: integendeel. Gisteren hoorde ik mezelf tegen anderen vertellen dat mijn contact met jou mijn afstuderen heeft mogelijk gemaakt. Inderdaad beschouw ik dat als het meest ‘meetbare’ resultaat van onze gesprekken. Verder heb ik veel waardering gehad voor de intensiteit waarmee je je eigen persoon hebt ingezet: je hebt je niet achter je bureau en deskundigheid verschanst; je hebt je niet beperkt tot ondervragen en beleren van je patiënt, maar je hebt me in vertrouwen genomen en me iets wezenlijks van je eigen persoon en leven laten zien. Ik heb daarvoor veel respect en sympathie gehad. Je optreden heeft me ook van mijn vooroordelen over de wereld van de psychologie/psychiatrie afgeholpen. Sinds onze ontmoeting uit ik me nooit meer in goedkope clichés over de ‘zachte sector’. Zoals gezegd ben ik inmiddels afgestudeerd (sinds ruim een jaar geleden); en sinds kort ben ik ‘aio’ (assistent in opleiding) onder begeleiding van mijn oude docent. Jij hebt me gestimuleerd dat toendertijd verwaterde contact weer op te vatten: dat heb ik gedaan en dat bleek een belangrijke stap in de goede richting

 • nog net in het ‘guldentijdperk’-, Man +/- 45 jaar

  Ingesloten stuur ik je een getekende cheque zonder nominaal bedrag. Mocht je financieel nadeel ondervonden hebben van mijn afzeggen van onze afspraak, dan verzoek ik jou zelf het bedrag in te vullen en de cheque te innen…

  … en kunnen zij en ik toch samen onderzoeken waar onze mogelijkheden liggen…

  Ik besef dat ik harder t.o.v. haar geworden ben. En ik heb de afgelopen week risico’s genomen die ik niet eerder in een voor mij frustrerend huwelijk heb durven nemen. Ik ben blij dat ik die genomen heb omdat, zoals de zaken er nu voorstaan, dit in ieder geval goeds was voor mij en, naar ik hoop, uiteindelijk ook goed voor haar.

 • Onderwijsman, vader, ‘zomaar’ op een mooie bloemenkaart

  Vooral als ik terugkijk besef ik hoe goed het is geweest dat ik me onder jouw hoede heb gesteld. Dit had ik je al veel eerder willen schrijven. Nu dan. Tot ziens

 • Vrouw, begin 40

  Hartelijk dank voor alle tijd en moeite die je genomen hebt om ons in te laten zien dat er eigenlijk maar heel weinig nodig is om twee mensen optimaal te laten genieten van hun relatie!

  Ook realiseerde ik me hoe kwetsbaar je bent wanneer je naast je kunde, ook je hart opent voor de mensen, dat heeft met houden van te maken, voor mij. Bij therapeuten schort dat er vaak aan , is mijn ervaring. Niet iedereen weet met afstand en nabijheid om te gaan.

  In mijn contact met jou heb ik beide ervaren en dat voelde goed!

 • Vrouw van 32 jaar

  Dat ik zover ben gekomen is mede te danken aan onze gesprekken. Jouw kritische kanttekeningen en je soms moeilijk te beantwoorden vragen hebben me aan het denken gezet en ik denk daar nu ook nog vaak aan terug. Jan, ik wil je bedanken voor jouw aandeel in mijn leven!

 • Jong echtpaar

  Bedankt voor alle hulp tot nu toe. Daar hebben wij samen veel baat bij.

Nog meer?

 • Sint en Piet

  “Oe Eige Zijn”

  Is jouw refrein
  Het is een lijfspreuk, een devies
  Klinkt telkens door in jouw advies
  Maar om mijzelf te ontdekken
  En vanuit jouw stelling te vertrekken
  Moest toch eerst de wereld plat
  En daarin kwam nogal de klad
  Met veel geduld en heel wat rammen
  Hebben we ’t kaf uit ’t koren kunnen kammen
  Dat gaf de aanstoot en de macht
  Alleen te gaan op eigen kracht
  Daalt de behoefte aan attentie
  Bezoek met lagere frequentie
  We zullen elkaar nog best eens treffen
  Om soms wat problemen op te heffen
  Maar in beginsel zullen we zelf gaan
  Met jouw devies kunnen we het zelf aan
  Om onze dank te expliciteren
  Willen we je hiermee een beetje eren

 • Vrouw,midden 40

  Verder heb ik hem vannacht gevraagd wat het nu precies aan mij (en niet alleen aan de omstandigheden, of aan mijn leerproces of aan de integriteit van mijn toenadering etc.) was waardoor hij van me houdt. Hij was aanvankelijk perplex: hoe kan iemand zoiets nu toch vragen. Toen ’t tot hem doordrong heeft hij me goddank eindelijk konkrete , uitvoerige antwoorden gegeven. Hij leert ’t wel! Ik merk ook dat ’t hem goed doet, als we eenmaal door de moeizame barrière heen zijn. Hij zei vandaag ‘ik word niet de oude; ik word helemaal nieuw’. En ik merk, hoezeer ik ‘inwachtend’(ook ‘indrogend’..) ben geweest de laatste jaren. Ook voor mij is er iets onomkeerbaars aan ’t gebeuren, wat me overigens nog niet helemaal eigen is: ik laat me rechtstreekser horen (waardoor ik misschien ook pinniger of krengiger word…) Kijk, dit zijn de vruchten van jouw aanwezigheid, die ik je graag laat zien. Dag!

 • Gelukkig koppel, tijdje na verhuizing naar ander deel van het land

  Meestal gaat ’t hier prima; en zoniet, dan knok ik er weer voor. Je weet dat ik het kan!Nog bedankt, Jan!!

 • Hieronder nu de reactie van een oud student-studente P.M.T.

  Voorgedragen tijdens de eindevaluatie omdat zij vond dat dit echt op mij slaat. Ik ben er verlegen mee. Te veel eer.

  FACULTAS MEDICA

  Hij die het mes en het lancet hanteert
  kan onverschrokken zijn wanneer hij vreest
  met heilige vrees. Het edelste, de geest
  wordt in dit uur beveiligd of gedeerd.

  Zie het gelaat van wie zich niet verweert
  een open boek. Wie, zelfverblind, niet leest
  Richt diep het letsel aan dat niet geneest.
  Hij heeft de adel van het ambt onteerd.

  Gezegend die het weten van zijn grens
  belijdt: zijn hand vertoont die vaste trek,
  z
  ijn ziel de schroom die adeldom verraadt.

  Met instrumenten werkend aan een mens
  o
  pent hij nog de sluitklink van het hek
  w
  aardoor de ander naar de vrijheid gaat.

Ik wil niet overdrijven…

 • Een degelijk man uit de Kempen

  Jan, bedankt voor je zorg en, je attentheid, je vriendschap. Moge voor jullie het nieuwe jaar een onze vader worden aan de rozenkrans van gelukkige huwelijksjaren.

 • ‘Schuinsmarcheerder’ met gouden hart

  Speciaal dank voor je niet aflatende energie in ’t afgelopen jaar.

 • Bij een jubileum, vrouwelijke helft van een echtpaar

  Gefeliciteerd, Jan, met het bereikte moment
  Weet dat je voor ons een ‘goeie’ bent
  Het klinkt misschien raar
  Maar is de therapie straks klaar
  Dan zal ik je missen en blij zijn dat jij mij ooit hebt gekend

 • Vrouw 45-50 jaar, een van mijn eerste cliënten, 1975!

  Dingen die me direct invallen van de sessies:

  Ga voor de grote spiegel staan en kijk eens of er nou echt niets is aan jezelf waar je tevreden over bent.

  Zet een wasknijper op je schouder. Het sein voor je huisgenoten dat ze je met rust moeten laten.

  Het is jouw geld dus als je niet wilt praten heb ik een gemakkelijk uur.

  .. Misschien ben je veranderd, ik weet het niet. Maar wat jij bij mij zo op prijs stelde, wat ik in alle ellende bleef behouden, heb ik nog steeds in grote mate. Humor. Ach nee, een veel te groot woord. Ironie? Zelfspot? Ja, dat is beter.

 • Ondertekend door beiden, vergezeld door een fles champagne

  Metselaar Jan draagt ook de bouwstenen aan voor een groot gezin:

  Komen twee gekken bij de therapeut
  Zegt de gekkin: ik wil nog een derde kind
  Zegt de gek: ik vind twee kinderen voldoende
  Zegt de therapeut: wie zorgt voor het voorbehoedsmiddel
  Ik zegt de gekkin
  Dat is gek zegt de therapeut
  Jij wil nog een kind en slikt de pil
  En hij wil geen kind, maar hoeft daar niets voor te doen
  Draai het maar eens om: als hij geen kind meer wil, dan
  Moet hij maar zorgen, dat dit niet gebeurt
  Dat vonden de twee gekken nog niet zo’n gek idee.
  Omdat de twee gekken toch wel gek op elkaar waren
  Werd er enige dagen later stevig gevrijd
  De gekkin zei nog tegen de gek: je weet toch wel wat je doet
  Antwoordde de gek: jaha, terwijl hij dacht: ik ben toch
  Niet gek, dit doe ik al Jaren
  Ruim 9 maanden later stuurde de therapeut een kaartje
  Niks geen excuses, alleen gefeliciteerd, nou vraag ik je.

 • verjaardagsfelicitatie van een kleuterjuf met pensioen (Met gespaarde suikerzakjes uit m’n praktijk)

  verjaardagsfelicitatie van een kleuterjuf met pensioen (Met gespaarde suikerzakjes uit m’n praktijk)
 • Vrouw, jammer, ik kan me haar niet meer voor de geest halen

  Kenmerkend voor jou was ook je enthousiasme over het gezinsleven (wat voor een gezinstherapeut natuurlijk een groot voordeel is en ook reclame voor de zaak!) en je optimisme over de mogelijkheden die relaties bieden.

 • Zelfstandige man in een zeer eenzaam beroep

  .. Ook je advies om regelmatig met beroepsgenoten of vrienden te discussiëren over problemen die je in je werk tegenkomt, is door mij toegepast en vindt nog steeds alhoewel met iets langere tussenpauze’s plaats. Het wordt door mij als ook door de andere deelnemers als zeer positief werkend ervaren

 • Vrouw, werkzaam in de huisartsenpraktijk van haar man

  .. ik probeer iets over je te zeggen door de woorden van Kahlil Gibran aan te halen, waarvan ik vind dat ze op jou slaan:
  ‘Je geeft maar weinig als je geeft wat je bezit,
  Alleen wanneer je van jezelf geeft, geef je ten volle’

 • PMT-therapeute, jaren later, na verdere studie

  Weet je..

  dat je door jouw diepten en hoogten mij daar bracht waar ik heen moest gaan, zorgzaam, duidelijk en voorzichtig…
  dat ik daardoor wortels en vleugels heb gekregen….

 • Echtgenoot van mevrouw hierboven

  Jan, je hebt mij over en door het moeras van mijn eigen twijfels t.a.v. mijn eigen mogelijkheden en grenzen geholpen. Je hebt daarbij tevens een aantal luchtkastelen opgeblazen en dat doe je zo zorgvuldig, dat ik niet bedolven raakte onder mijn eigen puinhopen

 • Vrouw, nu zelf veelzijdig therapeute. Ik zou nog graag eens van haar horen, maar ja…

  .. ik heb je leren kennen als een hele trouwe vriend in nood, als een collega waar ik van mocht leren als iemand die ik hoop te blijven ontmoeten..

 • cartoon Ton Smits

  cartoon Ton Smits

LevensCoach

Klankbord bij Levenskeuzes en Zingevingsvragen. Specialist in Relatietherapie. Rouw-& Verlies-verwerking. Aandacht en Rust in huiselijke omgeving. Geen Dossiervorming

Meer bekijken? Neem gerust een kijkje in De Achtertuin.

Recensies

Wat mensen over mij zeggen

 • Vrouw, nu ook al een hele poos zelf therapeut

  Je was een belangrijke mijlpaal in mijn leven. Bedankt, voor wat je als mens was.

 • Vrouw, middelbare leeftijd, leidinggevende onderwijsinstelling

  Bij het terugkijken naar alles wat er in de afgelopen jaren in de wereld, maar vooral in ons eigen leven gebeurd is kom je vaak in beeld en betrap ik me erop dat uitspraken, door jou gedaan, als een soort ondertiteling verschijnen.

  De stevigheid die je in mij bevestigde heeft mij in heel wat situaties geholpen. Vooral toen na de vakantie vorig jaar mijn gezondheid te wensen over liet en voor ’t eerst in mijn leven de medische stand zich met mij ging bemoeien.

  Ingrijpende veranderingen in leefpatroon waren het gevolg; op tijd naar bed, veel naar buiten, luisteren naar het ritme van het eigen lijf, drastische vermindering van het alcoholgebruik en het roken: gezond leven dus.

 • na drie jaar zomaar een brief van 4 kantjes: een ‘eeuwige student’

  Mijn stilte betekende niet dat ik aan de gesprekken met jou geen goede herinneringen zou bewaren: integendeel. Gisteren hoorde ik mezelf tegen anderen vertellen dat mijn contact met jou mijn afstuderen heeft mogelijk gemaakt. Inderdaad beschouw ik dat als het meest ‘meetbare’ resultaat van onze gesprekken. Verder heb ik veel waardering gehad voor de intensiteit waarmee je je eigen persoon hebt ingezet: je hebt je niet achter je bureau en deskundigheid verschanst; je hebt je niet beperkt tot ondervragen en beleren van je patiënt, maar je hebt me in vertrouwen genomen en me iets wezenlijks van je eigen persoon en leven laten zien. Ik heb daarvoor veel respect en sympathie gehad. Je optreden heeft me ook van mijn vooroordelen over de wereld van de psychologie/psychiatrie afgeholpen. Sinds onze ontmoeting uit ik me nooit meer in goedkope clichés over de ‘zachte sector’. Zoals gezegd ben ik inmiddels afgestudeerd (sinds ruim een jaar geleden); en sinds kort ben ik ‘aio’ (assistent in opleiding) onder begeleiding van mijn oude docent. Jij hebt me gestimuleerd dat toendertijd verwaterde contact weer op te vatten: dat heb ik gedaan en dat bleek een belangrijke stap in de goede richting

 • nog net in het ‘guldentijdperk’-, Man +/- 45 jaar

  Ingesloten stuur ik je een getekende cheque zonder nominaal bedrag. Mocht je financieel nadeel ondervonden hebben van mijn afzeggen van onze afspraak, dan verzoek ik jou zelf het bedrag in te vullen en de cheque te innen…

  … en kunnen zij en ik toch samen onderzoeken waar onze mogelijkheden liggen…

  Ik besef dat ik harder t.o.v. haar geworden ben. En ik heb de afgelopen week risico’s genomen die ik niet eerder in een voor mij frustrerend huwelijk heb durven nemen. Ik ben blij dat ik die genomen heb omdat, zoals de zaken er nu voorstaan, dit in ieder geval goeds was voor mij en, naar ik hoop, uiteindelijk ook goed voor haar.

 • Onderwijsman, vader, ‘zomaar’ op een mooie bloemenkaart

  Vooral als ik terugkijk besef ik hoe goed het is geweest dat ik me onder jouw hoede heb gesteld. Dit had ik je al veel eerder willen schrijven. Nu dan. Tot ziens

 • Vrouw, begin 40

  Hartelijk dank voor alle tijd en moeite die je genomen hebt om ons in te laten zien dat er eigenlijk maar heel weinig nodig is om twee mensen optimaal te laten genieten van hun relatie!

  Ook realiseerde ik me hoe kwetsbaar je bent wanneer je naast je kunde, ook je hart opent voor de mensen, dat heeft met houden van te maken, voor mij. Bij therapeuten schort dat er vaak aan , is mijn ervaring. Niet iedereen weet met afstand en nabijheid om te gaan.

  In mijn contact met jou heb ik beide ervaren en dat voelde goed!

 • Vrouw van 32 jaar

  Dat ik zover ben gekomen is mede te danken aan onze gesprekken. Jouw kritische kanttekeningen en je soms moeilijk te beantwoorden vragen hebben me aan het denken gezet en ik denk daar nu ook nog vaak aan terug. Jan, ik wil je bedanken voor jouw aandeel in mijn leven!

 • Jong echtpaar

  Bedankt voor alle hulp tot nu toe. Daar hebben wij samen veel baat bij.

Nog meer?

 • Sint en Piet

  “Oe Eige Zijn”

  Is jouw refrein
  Het is een lijfspreuk, een devies
  Klinkt telkens door in jouw advies
  Maar om mijzelf te ontdekken
  En vanuit jouw stelling te vertrekken
  Moest toch eerst de wereld plat
  En daarin kwam nogal de klad
  Met veel geduld en heel wat rammen
  Hebben we ’t kaf uit ’t koren kunnen kammen
  Dat gaf de aanstoot en de macht
  Alleen te gaan op eigen kracht
  Daalt de behoefte aan attentie
  Bezoek met lagere frequentie
  We zullen elkaar nog best eens treffen
  Om soms wat problemen op te heffen
  Maar in beginsel zullen we zelf gaan
  Met jouw devies kunnen we het zelf aan
  Om onze dank te expliciteren
  Willen we je hiermee een beetje eren

 • Vrouw,midden 40

  Verder heb ik hem vannacht gevraagd wat het nu precies aan mij (en niet alleen aan de omstandigheden, of aan mijn leerproces of aan de integriteit van mijn toenadering etc.) was waardoor hij van me houdt. Hij was aanvankelijk perplex: hoe kan iemand zoiets nu toch vragen. Toen ’t tot hem doordrong heeft hij me goddank eindelijk konkrete , uitvoerige antwoorden gegeven. Hij leert ’t wel! Ik merk ook dat ’t hem goed doet, als we eenmaal door de moeizame barrière heen zijn. Hij zei vandaag ‘ik word niet de oude; ik word helemaal nieuw’. En ik merk, hoezeer ik ‘inwachtend’(ook ‘indrogend’..) ben geweest de laatste jaren. Ook voor mij is er iets onomkeerbaars aan ’t gebeuren, wat me overigens nog niet helemaal eigen is: ik laat me rechtstreekser horen (waardoor ik misschien ook pinniger of krengiger word…) Kijk, dit zijn de vruchten van jouw aanwezigheid, die ik je graag laat zien. Dag!

 • Gelukkig koppel, tijdje na verhuizing naar ander deel van het land

  Meestal gaat ’t hier prima; en zoniet, dan knok ik er weer voor. Je weet dat ik het kan!Nog bedankt, Jan!!

 • Hieronder nu de reactie van een oud student-studente P.M.T.

  Voorgedragen tijdens de eindevaluatie omdat zij vond dat dit echt op mij slaat. Ik ben er verlegen mee. Te veel eer.

  FACULTAS MEDICA

  Hij die het mes en het lancet hanteert
  kan onverschrokken zijn wanneer hij vreest
  met heilige vrees. Het edelste, de geest
  wordt in dit uur beveiligd of gedeerd.

  Zie het gelaat van wie zich niet verweert
  een open boek. Wie, zelfverblind, niet leest
  Richt diep het letsel aan dat niet geneest.
  Hij heeft de adel van het ambt onteerd.

  Gezegend die het weten van zijn grens
  belijdt: zijn hand vertoont die vaste trek,
  z
  ijn ziel de schroom die adeldom verraadt.

  Met instrumenten werkend aan een mens
  o
  pent hij nog de sluitklink van het hek
  w
  aardoor de ander naar de vrijheid gaat.

Ik wil niet overdrijven…

 • Een degelijk man uit de Kempen

  Jan, bedankt voor je zorg en, je attentheid, je vriendschap. Moge voor jullie het nieuwe jaar een onze vader worden aan de rozenkrans van gelukkige huwelijksjaren.

 • ‘Schuinsmarcheerder’ met gouden hart

  Speciaal dank voor je niet aflatende energie in ’t afgelopen jaar.

 • Bij een jubileum, vrouwelijke helft van een echtpaar

  Gefeliciteerd, Jan, met het bereikte moment
  Weet dat je voor ons een ‘goeie’ bent
  Het klinkt misschien raar
  Maar is de therapie straks klaar
  Dan zal ik je missen en blij zijn dat jij mij ooit hebt gekend

 • Vrouw 45-50 jaar, een van mijn eerste cliënten, 1975!

  Dingen die me direct invallen van de sessies:

  Ga voor de grote spiegel staan en kijk eens of er nou echt niets is aan jezelf waar je tevreden over bent.

  Zet een wasknijper op je schouder. Het sein voor je huisgenoten dat ze je met rust moeten laten.

  Het is jouw geld dus als je niet wilt praten heb ik een gemakkelijk uur.

  .. Misschien ben je veranderd, ik weet het niet. Maar wat jij bij mij zo op prijs stelde, wat ik in alle ellende bleef behouden, heb ik nog steeds in grote mate. Humor. Ach nee, een veel te groot woord. Ironie? Zelfspot? Ja, dat is beter.

 • Ondertekend door beiden, vergezeld door een fles champagne

  Metselaar Jan draagt ook de bouwstenen aan voor een groot gezin:

  Komen twee gekken bij de therapeut
  Zegt de gekkin: ik wil nog een derde kind
  Zegt de gek: ik vind twee kinderen voldoende
  Zegt de therapeut: wie zorgt voor het voorbehoedsmiddel
  Ik zegt de gekkin
  Dat is gek zegt de therapeut
  Jij wil nog een kind en slikt de pil
  En hij wil geen kind, maar hoeft daar niets voor te doen
  Draai het maar eens om: als hij geen kind meer wil, dan
  Moet hij maar zorgen, dat dit niet gebeurt
  Dat vonden de twee gekken nog niet zo’n gek idee.
  Omdat de twee gekken toch wel gek op elkaar waren
  Werd er enige dagen later stevig gevrijd
  De gekkin zei nog tegen de gek: je weet toch wel wat je doet
  Antwoordde de gek: jaha, terwijl hij dacht: ik ben toch
  Niet gek, dit doe ik al Jaren
  Ruim 9 maanden later stuurde de therapeut een kaartje
  Niks geen excuses, alleen gefeliciteerd, nou vraag ik je.

 • verjaardagsfelicitatie van een kleuterjuf met pensioen (Met gespaarde suikerzakjes uit m’n praktijk)

  verjaardagsfelicitatie van een kleuterjuf met pensioen (Met gespaarde suikerzakjes uit m’n praktijk)
 • Vrouw, jammer, ik kan me haar niet meer voor de geest halen

  Kenmerkend voor jou was ook je enthousiasme over het gezinsleven (wat voor een gezinstherapeut natuurlijk een groot voordeel is en ook reclame voor de zaak!) en je optimisme over de mogelijkheden die relaties bieden.

 • Zelfstandige man in een zeer eenzaam beroep

  .. Ook je advies om regelmatig met beroepsgenoten of vrienden te discussiëren over problemen die je in je werk tegenkomt, is door mij toegepast en vindt nog steeds alhoewel met iets langere tussenpauze’s plaats. Het wordt door mij als ook door de andere deelnemers als zeer positief werkend ervaren

 • Vrouw, werkzaam in de huisartsenpraktijk van haar man

  .. ik probeer iets over je te zeggen door de woorden van Kahlil Gibran aan te halen, waarvan ik vind dat ze op jou slaan:
  ‘Je geeft maar weinig als je geeft wat je bezit,
  Alleen wanneer je van jezelf geeft, geef je ten volle’

 • PMT-therapeute, jaren later, na verdere studie

  Weet je..

  dat je door jouw diepten en hoogten mij daar bracht waar ik heen moest gaan, zorgzaam, duidelijk en voorzichtig…
  dat ik daardoor wortels en vleugels heb gekregen….

 • Echtgenoot van mevrouw hierboven

  Jan, je hebt mij over en door het moeras van mijn eigen twijfels t.a.v. mijn eigen mogelijkheden en grenzen geholpen. Je hebt daarbij tevens een aantal luchtkastelen opgeblazen en dat doe je zo zorgvuldig, dat ik niet bedolven raakte onder mijn eigen puinhopen

 • Vrouw, nu zelf veelzijdig therapeute. Ik zou nog graag eens van haar horen, maar ja…

  .. ik heb je leren kennen als een hele trouwe vriend in nood, als een collega waar ik van mocht leren als iemand die ik hoop te blijven ontmoeten..

 • cartoon Ton Smits

  cartoon Ton Smits